תנאים כלליים למטיילים עם נופר

 

כללי

 • תשלום בגין השירותים אשר מציעה החברה מהווה את הסכמתו ואישורו של הלקוח לתנאים הכללים המפורטים בעמוד זה וישמשו כחוזה בין הלקוח לבין "נופר נופש וטיולים בע"מ"(להלן "נופר").
 • אישור הזמנה ישלח ללקוח לאחר הזמנתו ולחיובו בכסף, בין בדוא"ל ו/או בפקס על פי המידע שימסור הלקוח ל ל"נופר", אישור ההזמנה כולל את תנאי הביטול.
 • בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים, התנאים הכלליים יהיו מחייבים ולא תשמע כל טענה כי הלקוח לא קרא ולא הופנה לתנאים כללים אלה.
 • המידע אשר מועבר ללקוח מבוסס על ביקור באתרים, פרסומים שונים, פרסום של בתי המלון ו/או האתרים השונים ו/או ספקי החברה המקומיים, המידע נכון ליום הפרסום של ההצעה ואין "נופר" אחראית לשינויים, תקלות ו/או שיבושים באתרים אשר יחולו במהלך הזמן.

ביטולים

 • נוסע אשר יאשר את הזמנתו (בין בעל פה ובין בכתב) יחולו עליו דמי הביטול כפי שיפורסמו על גבי הזמנתו.
 • לכל מוצר אותו משווקת "נופר" תנאי ביטול שונים ואלה תלויים בספקים השונים של המוצר.
 • במקרה של ביטול טיסות לאחר אישורם על ידי המטייל, יחולו על המטייל דמי ביטול בהתאם לנוהלי חברת התעופה.
 • שינויים בלוח הטיסות, שיבוצעו ע"י חברות התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ובמסלול כולו. הפרשי התשלום במידה ויהיו עקב כך, יכוסו על ידי המטייל.
 • יש לקחת בחשבון שהודעה על שינוי בלוח הטיסות עשויה להגיע בהתראה קצרה.
 • כל הרוכש מ"נופר" שירות רשאי לבטל אותו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ובלבד שההודעה התבצעה בכפוף להוראות החוק.
 • מוסכם כי ימי שישי ושבת אינם נחשבים לימי עסקים.

ביטול על ידי המארגן

 • "נופר" והמארגנים רשאים לבטל את החבילה ו/או הטיול באם מספר המשתתפים אינו מצדיק את הביצוע ו/או במידה ויתברר כי ביצוע הטיול ו/או החבילה אינו מתאפשר כתוצאה מסיבות כלשהן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של "נופר" והמארגנים. במקרה כזה תציע "נופר" אפשרות להשתתף בטיול אחר ו/או בחבילה אחרת או להחליף את יעד הטיול, לחילופין תציע "נופר" החזר מלא של כל הכספים אשר שולמו לנופר על חשבון הטיול ו/או החבילה ללא כל פיצוי והמטייל מסכים לכך.

שינויים בתכנית לטיולים פרטיים

 • לאחר אישור ההזמנה, כל שינוי במסלול הטיול ו / או בטיסות, שיבקש המטייל לערוך, יחויב בדמי שינוי בסך 100 ₪ בתוספת עלות השינוי במידה וקיימת ו/או כל עלות נוספת שתושת על החברה כתוצאה מהשינוי הנדרש.
 • שינויים שיתבצעו על ידי המטיילים במהלך הטיול אשר יגררו שינוי במחיר הטיול תשולם התוספת על ידי הלקוחות ישירות לספק המקומי. מוסכם כי במקרה של שינוי כזה לא תישא "נופר" באחריות על השינוי
 • לתשומת לבכם – יתכנו שינויים בלוח טיסות של חברות התעופה השונות במקרה שכזה, יתכן גם שינוי במסלול הטיול. חברת "נופר" והספק המקומי, יעשו כל מאמץ על מנת שתכנית הטיול לא תיפגע.
 • הודעה על שינוי כאמור, עשויה להימסר למטיילים גם ברגע האחרון.

בתי מלון

 • דירוגם של המלונות נקבע ע"י מוסדות התיירות במדינות השונות ורמתם עלולה להיות שונה ממדינה למדינה. (מומלץ להיכנס לאתר האינטרנט של בתי המלון)
 • קבלת חדרים לא לפני השעה 14:00 ועזיבתם תהיה עד השעה 12:00 בצהריים. הגעה מוקדמת ו/או עזיבה מאוחרת תסוכם בין המטייל לבין המלון במקום ותהיה תלויה בזמינות של המלון.
 • בית המלון הוא האחראי על חלוקת החדרים ול"נופר" אין כל שליטה על כך. יש מקרים בהם רמת החדרים באותו מלון אינה זהה. יש לקחת בחשבון שלא תמיד ניתן להבטיח קבלת מיטה זוגית, יש בתי מלון בהם יש מיטות יחיד בלבד.
 • אין "נופר" אחראית להפרעות שיגרמו כתוצאה מרעש, קירבה לרחוב או כל
  הפרעה אחרת בתחום בית המלון. יש לשים לב – יש בתי מלון בהם חדר ליחיד קטן יותר מחדר זוגי.

דרכון ואשרות אישור יציאה מהארץ

 • באחריותו המלאה של הנוסע לוודא כי טרם יציאתו הוא וכל אחד מהיוצאים איתו מחזיקים דרכון בתוקף לשישה חודשים לכל הפחות מיום נסיעתו.
 • באחריותו המלאה של הנוסע לוודא כי לא חל עליו כל עיכוב יציאה מהארץ וכי הוא עומד בכל התנאים ומחזיק בכל האישורים הממשלתיים הנדרשים ליציאה מהארץ.
 • "נופר" אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם לנוסע בשל אי השגת אשרת כניסה, או קיומה של אשרה בלתי מתאימה, או אי קיומה של אשרה כלל או יציאה מהארץ בדרכון מוגבל, או אי הכנסתו של הנוסע למדינה כל שהיא, לרבות סירוב של מדינה להנפיק אשרת כניסה לנוסע מכל סיבה שהיא.
 • באחריות הנוסע לקחת איתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך כניסות למדינות, לרבות טופס אישור הויזה, תמונות ודרכונים ישנים המכילים אשרות.
 • אי הצגה של מסמכי הויזה עשויה לגרום לביטול טיסה של הנוסע בשל חוסר יכולתו להיכנס למדינת היעד.

אשרור טיסות

 • מוסכם כי האחריות על אשרור טיסות בינלאומיות הינה על הלקוח ועליו לעשות זאת 72 שעות לפני הטיסה. יש להתייצב בשדה התעופה לפחות 3 שעות לפני הטיסה
 • הלקוח מצהיר כי בכל תביעה אשר תוגש כנגד "נופר נופש וטיולים" ואשר מקורה בשינוי שיגרם לתוכנית בשל חברות התעופה, לא תהיה "נופר" אחראית לתקלות ושיבושים בטיסה שעלולים לשנות את המשכו השוטף של הטיול.

שינויים במחיר

 • מחירי הטיול ו/או החבילות מורכבים מפרטים רבים, כגון מחירי טיסה, בתי מלון, הסעות ועוד. המחירים מבוססים על שערי חליפין של המטבעות השונים למול דולר ארה"ב וידועים ביום ההצעה, כל תוספת למחיר אשר תחול לאחר מועד זה במחירי הטיסות ו/או המיסים ו/או כל תשלום חובה אחר אשר יתווספו יוטלו על הנוסע בלבד.
 • "נופר" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי הטיול ו/או החבילות גם אם בוצע תשלום חלקי ן/או מלא עבור הטיול ו/או החבילה.
 • במידה וייעשה שינוי בדמי הטיסה או השירותים הנלווים – יחול התשלום עבור השינוי על המטייל.

ביטוח ונזקים

 • למען הסר ספק אין "נופר" ו/או המארגנים אחראים לכל נזק או אובדן ציוד של המטייל במהלך הטיול, או הפסקתו של טיול בגין מחלה, פציעה וכדומה. באחריות הנוסע לרכוש ביטוח.

אחריות

 • למען הספר ספק אין "נופר" אחראית לתנאי מזג האוויר במקומות השונים כמו גם למצב הים. כמו כן אין "נופר" אחראית לכל עיכוב אשר נגרם כתוצאה של פגעי מזג אוויר, תקלות לא צפויות, תפוסת יתר במלונות, שביתות או כל בעיה אשר נובעת ממקרי כוח עליון ו/או אירועים מקומיים. "נופר" והמארגנים אינם נושאים בכל אחריות בנושאים אילו.

חילוקי דעות

 • הרשמתו של נוסע לטיול מביעה את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות כפי שהם מופיעים בסעיף תנאי התשלום. כל תביעה ו/או תלונה של המטייל כנגד המארגנים חייבת להגיע לחברה עד 30 יום מתאריך סיום הטיול.
 • התיישנות: מוסכם על המטייל כי לא יהיה זכאי להגיש תלונות או תביעות לחברה בחלוף שנתיים מסיום הטיול.
 • מוסכם בזאת כי כל מקרה של סכסוך, מחלוקת ו/או טענות במידה ויהיו למי מהצדדים, יידונו בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

המלצות

 • מומלץ לכל נוסע לוודא מהם אמצעי הזהירות למניעת הדבקות במחלות ומהן הדרישות בנוגע לחיסונים.
  לקבלת אינפורמציה בנוגע לחיסונים הדרושים לנסיעתך, להלן קישור לאתר משרד הבריאות
 • מומלץ לכל נוסע לעיין בהתראות המסע המפורסמות מטעם המטה ללוחמה בטרור, ומפורטת בלינק שלהלן.