מדיניות פרטיות – נופר נופש וטיולים בע"מ

מצורפת ומפורטת מדיניות הפרטיות של נופר נופש וטיולים בע"מ מרח׳ גבעון 18 גני תקווה 03-5346484 .

ראשית דבר אנו מודים לך שבחרת להזמין את מוצרי נופר נופש וטיולים בע"מ (להלן: "נופר"). אתרי החברה www.nufartours.co.ill, מופעלים על ידי החברה.

מדיניות הפרטיות של נופר חלה על המידע האישי אודותיך המצוי ברשותה. נופר מתחייבת לשמור על פרטיות המידע האישי אודותיך המצוי ברשותה. נופר מתכבדת לפרט את מדיניות הפרטיות בה היא נוקטת כך שבכל עת יהיה פרוס בפניך מלוא המידע אודות השימוש אשר נופר עושה במידע אודותיך והאופן בו המידע נשמר.

בנוסף וללא כל קשר, נשמח לענות על כל שאלה שלך ולספק לך הבהרות הדרושות לך, בכפוף לחוק.

ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל info@nufartours.co.il או בפקס: 03-5351739 או בדואר לכתובת החברה.
שימוש באתר נופר במידע ובתכנים המצויים בו ו/או שימוש בשירותי נופר, מהווים הצהרה מטעמך והתחייבות למסור מידע אישי לנופר, מידע השייך לך, באופן נכון ומדויק. כמו כן, מהווים את הסכמתך לכך שהמידע יישמר במאגרי המידע של נופר וכי נופר תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של נופר.

הנך מצהיר כי קראת היטב מסמך זה בדבר מדיניות הפרטיות וכן את התנאים הכלליים של נופר המופיעים באתר נופר וכי הנך מסכים לפעול לפיהם בתנאים המפורטים בהם.
מובהר בזאת, כי באם אינך מסכים למדיניות הפרטיות ו/או לתנאים הכללים של החברה אינך חייב למסור כל מידע כלשהו לחברה. יחד עם זאת יובהר, כי יתכן ובמידה ולא תמסור לנופר מידע אישי כדרוש על ידה, נופר לא תוכל לספק לך את השירות או את המוצר המבוקש על ידך.
נופר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות שלה ואת התנאים הכלליים שלה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
המסמך מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחס, כמובן, גם לנשים.

א. המידע הנאסף על ידי נופר
– נופר קולטת ואוספת מידעים מסוגים שונים אודותיך
• מידע אישי:
מידע אישי הוא כל מידע אודותיך המכיל פרטים אישיים שלך שלא ידועים לציבור והמאפשרים זיהוי שלך
לדוגמא : שם ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מדינת אזרחות ו/או תושבות, מצב משפחתי, מגדר, מגבלות רפואיות וציוד רפואי הנדרש לטיסות והעברות, יעדי טיסה, הקלטת שיחות מכירה ומידע נוסף אשר עשוי לשמש לזיהוי המשתמש.
מידע אישי נקלט בנופר בכל התקשרות עם נופר, לרבות: התעניינות ו/או בירור ו/או ביצוע הזמנות באמצעות נציגי נופר ו/או באמצעות האתר ו/או באמצעות סוכנויות נסיעות הרוכשות שירותים מהחברה, רישום באתרי האינטרנט של נופר, הצטרפות למועדון לקוחות, משלוח פניות לנופר, מידע מרשתות חברתיות בהן שותפה נופר.
מידע אישי אודות קטינים- במידה ונקלט בחברה מידע אודות קטין הרי שהדבר נעשה בתום לב וללא ידיעת נופר וביוזמת אותו קטין וככל שנופר תתוודע לאמור הרי שהיא תפעל לקבלת אישור האפוטרופוס של הקטין או לחלופין תפעל למחיקת המידע.
פרטי תשלום עבור הזמנות בנופר- פרטי תשלום לא נשמרים בחברה בהתאם לחוק. פרטי התשלום נשמרים אצל ספק תשלום אשר מספק לנופר שירותי סליקה.

• מידע שאינו אישי :
מדובר במידע כללי אשר לבדו לא מאפשר זיהוי שלך, לדוגמא: מוצרי נופר שעניינו את אותך, פרסומות, קישורים שנלחצו, כתובת IP, היסטורית השימוש, סוג דפדפן, שפת הדפדפן, הזמן בו נכנסת לאתר ו/או לאפליקציה, מיקומך, מידע סטטיסטי כדוגמת אופי השימוש באתר האינטרנט ובשירות של נופר ועוד.
קבצי Cookies – קבצים המותקנים במכשיר באמצעותו אתה משתמש באתר נופר ו/או באפליקציה. קבצים אלה עוקבים ומתעדים את דפוס הפעילות שלך באתרי נופר ו/או באפליקציה לצורך שיפור חווית הגלישה שלך בהם וכן, התאמת פרסומות, מוצרים ושירותים להעדפותיך ולצרכי הבטחת מידע . ביכולתך למנוע את התקנת קבצי cookies בהגדרות מכשירך.
ב. מטרות איסוף המידע והשימוש בו
קליטת ואיסוף המידע בנופר נעשית לצורך פעילות נופר- מכירת מוצרי תיירות, פרסום מוצרי התיירות ושיווקם לקהל הרחב. לצרכים האמורים נופר פועלת כל העת לשפר את שירותיה להיטיב את מוצריה ולהתאים את פעולות שיווק מוצריה לצרכיך .
נופר תשלח מעת לעת פרסומים כגון :דואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות הודעות PUSH מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה או מוצרים או שירותים אחרים, וכן מידע לגבי עדכונים ו/או חידושים באתר ו/או בשירות לכל לקוח אשר הסכים לקבל שהסכים לכך,.

ג. הבסיס החוקי לשימוש במידע אישי
נופר הינה חברה שומרת חוק ומתוקף כך לא תעשה כל שימוש ו/או עיבוד במידע אישי אודותיך ללא הסכמתך ו/או ללא הרשאה חוקית.
נופר לא תעביר, לא תפרסם, לא תמכור ולא תסחור במידע האישי שלך אלא אם כן הסכמת לכך באופן מפורש. ככל שנופר עושה שימוש במידע אישי הרי שזה לצורך שיפור השירות והתאמתו לדרישות הלקוחות.
נופר תעשה שימוש במידע אישי עם קבלת אישורך והסכמתך במסגרת ביצוע הזמנה של אחד ממוצרי נופר. במצב זה נופר תעבד את נתוני הזמנתך לצורך ביצוע הזמנתך.
כמו כן, במידה והסכמת להצטרף למועדון לקוחות ולקבל דיוור מאת נופר בדבר מבצעים, פרסומים והצעות שונות. ביכולתך בכל עת לבטל את הסכמתך, או על ידי פנייה לחברה בכתובת: info@nufartours.co.il
ייתכנו מקרים במסגרתם נופר תחשוף מידע אישי אודותיך בכפוף להוראות חוק ו/או בית משפט ו/או רשות אחרת המוסמכת לדרוש חשיפת מידע כאמור.
קיימת לנופר הרשאה חוקית לבצע עיבוד של מידע אישי לצורך פעילותה וצרכיה הלגיטימיים של נופר לדוגמא: איסוף נתונים לצרכי אבטחה ומניעת שימוש זדוני בהם, ניתוח נתונים לצרכי שיפור השירותים והסקת מסקנות לגביהם ועוד.
נופר נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (להלן: "ספקי השירות החיצוניים") כדוגמת ספק שירותי הסליקה. ייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לנופר, ונדרשים למלא את הראות מדיניות הפרטיות של נופר וכן לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות בקשר לשימוש ולשמירה על המידע האישי.
במידה ונופר תמכור את פעילות האתר או האפליקציה או נופר לתאגיד ו/או גוף כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות נופר עם פעילותו של צד שלישי, יועבר מידע אישי אך ורק בכפוף לעקרונות מדיניות הפרטיות של נופר.

ד. שימוש במידע שאינו אישי
נופר קולטת מידע שאינו אישי, מידע זה מהותו סטטיסטית. מדובר במידע אנונימי שלא ניתן לקשר אותו או להפיק ממנו מידע אישי. ייתכן ונופר תשתף עם צדדים שלישיים מידע שאינו אישי, לצרכים מסחריים ועל פי שיקול דעתה.
השימוש במידע שאינו אישי הינו למטרת איתור העדפות, מגמות, עניין של אוכלוסיית הלקוחות והתאמת סוגית השיווק של נופר לממצאים אלה.

ה. זכויותיך ביחס למידע האישי אשר נשמר אודותיך בנופר.
הנך זכאי לבדוק באם מוחזק בנופר מידע אישי אודותיך כמו כן, הנך רשאי לעיין בו ולקבל עותק ממנו, להגביל את נופר בשימוש במידע זה, ולתקן טעויות או אי דיוקים במידע.
לצורך זכאויות אלה תצטרך למסור לנופר פרטים מזהים אודותיך. נופר תוכל להעביר לעיונך מידע אודותיך בלבד פעם אחת בלבד, פעמים נוספות יהיו כרוכות בתשלום.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי נופר משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
נופר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לשלוח אליך פרסומות והצעות שיווקיות. מידע הדרוש לנופר לשם ניהול עסקיה, יוסיף להישמר על ידי נופר על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש.

פנייה לפי סעיף זה יש להפנות אל דואר מייל info@nufartours.co.il או באמצעות פקס מס' 03-5351739 או בדואר רגיל אל: נופר נופש וטיולים בע״מ רח׳ גבעון 18 גני תקווה 5591113
נופר מגנה על המידע האישי המצוי ברשותה
נופר מבצעת מאמצים מסחריים טכניים וארגוניים רבים על מנת להבטיח הגנה ברמה טובה על המידע האישי המצוי בנופר. יחד עם זאת אין זה אפשרי שכל המידע יהיה מוגן באופן מוחלט.