English עברית

תנאים כלליים

כללי

* שינויים של הרגע האחרון עלולים להיעשות ע"י חברות התעופה או ע"י גורמי השטח.אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שינויים במסלול הטיול לפני היציאה או במהלכה לפי הבנתנו המקצועית וללא הודעה מראש.
* שינויים בלוח הטיסות עלולים להיעשות לעיתים גם זמן קצר לפני היציאה. השינויים הללו עלולים לגרום לשינוי במסלול ולעיתים גם בעלות הטיול.

*שימו לב כי אין כפל מבצעים בהזמנות.

ביטולים

* במקרה של ביטול טיסות, יחולו על המטייל דמי ביטול בהתאם לנוהלי חברת התעופה.
* שינויים בלוח הטיסות, שיבוצעו ע"י חברות התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ובמסלול כולו. הפרשי התשלום במידה ויהיו עקב כך, יכוסו על ידי המטייל. יש לקחת בחשבון שהודעה על שינוי בלוח הטיסות עשוי להגיע בהתראה קצרה.

שינויים בתכנית

* לאחר אישור ההזמנה, כל שינוי במסלול הטיול או בטיסות שיבקש המטייל לערוך, יחוייב בעלויות השינוי.

בתי מלון

*דירוגם של המלונות נקבע ע"י מוסדות התיירות במדינות השונות ורמת המלונות משתנה ממדינה למדינה.
* קבלת חדרים לא לפני השעה 14:00 ועזיבתם תהיה עד השעה 12:00 בצהריים.
* בית המלון הוא האחראי על חלוקת החדרים ולמארגנים אין כל שליטה על כך.
* יש מקרים בהם רמת החדרים באותו מלון אינה זהה.
* יש לקחת בחשבון שלא תמיד ניתן להבטיח קבלת מיטה זוגית, יש בתי מלון בהם יש מיטות יחיד בלבד.
* אין המארגנים אחראים להפרעות שיגרמו כתוצאה מרעש, קירבה לרחוב או כל הפרעה אחרת בתחום בית המלון.
* יש לשים לב – יש בתי מלון בהם חדר ליחיד קטן יותר מחדר זוגי.

דרכון

* באחריות הלקוח לדאוג להצטייד בדרכון שתוקפו לפחות 6 חודשים מיום החזרה.
* יש לזכור לקחת את טופס אישור הויזה במידה ויש+2 תמונות.
* לא תתאפשר טיסה וכניסה למדינה ללא טופס הויזה.

שינויים במחיר

* במידה וייעשה שינוי בדמי הטיסה או השירותים הנלווים – יחול התשלום עבור השינוי על המטייל.

ביטוח ונזקים

* למען הסר ספק אין המארגנים אחראים לכל נזק או אובדן ציוד של המטייל במהלך הטיול, או הפסקתו של טיול בגין מחלה, פציעה וכדומה.

חילוקי דעות

* הרשמתו של נוסע לטיול מביעה את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות כפי שהם מופיעים בסעיף תנאי הרשמה.
* כל תביעה ו/או תלונה של המטייל כנגד המארגנים חייבת להגיע לחברה עד 30 יום מתאריך סיום הטיול.
* התיישנות: מוסכם על המטייל כי לא יהיה זכאי להגיש תלונות או תביעות לחברה בחלוף שנתיים מסיום הטיול.

המלצות

* מומלץ לכל נוסע לוודא מהם אמצעי הזהירות למניעת הדבקות במחלות ומהן הדרישות בנוגע לחיסונים.

לקבלת אינפורמציה בנוגע לחיסונים הדרושים לנסיעתך, להלן קישור לאתר משרד הבריאות:

www.mat.co.il/hQb

* מומלץ לכל נוסע לעיין בהתראות המסע המפורסמות מטעם המטה ללוחמה בטרור, ומפורטת בלינק שלהלן:

www.mat.co.il/lQU